Pinjaman MBSB - Pilihan Cekap

 • Khas untuk Kakitangan Kerajaan
  pinjaman kakitangan kerajaanPinjaman MBSB dilancarkan khas untuk Kakitangan Kerajaan Malaysia dan badan berkanun seluruh kawasan Malaysia.
 • Kadar faedah terendah
  kadar pinjaman mbsbKadar feadah pinjaman MBSB - 3.5% - 5.1% adalah terendah di pasaran jika dibandingkan dengan pakej pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh koperasi dan bank.
 • Pakej pembiayaan terbaik di pasaran
  pinjaman ccrisMBSB menawarkan pelbagai pakej-pakej pembiayaan yang relevan di pasaran. Sila hubungi kami untuk mengenali pakej-pakej yang paling sesuai untuk anda.
 • Tanpa yuran koperasi dan caj
  pinjaman mbsb tanpa yuranPinjaman MBSB bukan koperasi olehitu tiada yuran koperasi. Jumlah potongan juga lebih rendah - dapat lebih wang dari pinjaman mbsb.
Untuk maklumat lanjut tentang pakej pakej pinjaman mbsb yang ditawarkan sila tekan sini - Pakej Pinjaman MBSB 2013

Promosi Overlap
Pinjam dan Jimat

Promosi Overlap, Pinjam dan Jimat - Semak Kelayakan Pinjaman MBSB

Pembiayaan yang ditawarkan oleh MBSB menawarkan kadar keuntungan yang terendah dengan jangkamasa pinjaman terlama, manakala jumlah pinjaman maksima yang ditawarkan adalah yang tertinggi bagi menjayakan kes-kes overlap. MBSB kadar keuntungan yang terendah dan tidak mengenakan yuran bulanan bagi pemohon yang memohon pinjaman peribadi dari mbsb.Penawaran amaun pinjaman maksima dengan kadar keuntungan yang rendah akan melayakan pemohon membuat pinjaman dalam amaun yang tinggi dan sehingga boleh melebihi baki pinjaman lama yang dibuat oleh pemohon. Oleh itu sekiranya pemohon ingin menyelesaikan pinjaman sedia ada ini, kami bersedia melakukannya dan ini akan mendatangkan kebaikkan kepada kepada pemohon pinjaman.

 • Penyelesaian awal pinjaman terdahulu
 • Meninggikan lagi had kelayakan pinjaman pemohon
 • Mendapat rebat pembayaran awal dari pinjaman lama
 • Membaiki slip gaji pemohon kerana potongan bulanan menjadi lebih rendah
 • Mendapat tunai sambil menyelesaikan pinjaman lama dan pinjaman hanya di satu tempat sahaja
Sekiranya potongan gaji dislip gaji telah mencapai atau melebihi had 60% pemotongan, penyelesaian awal boleh membantu anda mendapat had kelayakan pinjaman mengikut potongan gaji bulanan yang dibuat keatas pinjaman yang ingin diselesaikan awal.

Penyelesaian awal pinjaman boleh diuruskan oleh kami dan pemohon hanya mendapatkan penyata baki pinjaman yang ingin diselesaikan sahaja.